ข้อสอบคณิต ม.ปลาย

ข้อสอบคณิต ม.ปลาย, คลิปติวออนไลด์, ห้องติวออนไลด์, เฉลยข้อสอบ

✓ ติวเข้มแนวข้อสอบโควตา ม.ข. เรื่อง ตรรกศาสตร์

✓ ติวเข้มแนวข้อสอบโควตา ม.ข. เรื่อง ตรรกศาสตร์

  ติวออนไลน์ (สอนสด) Live Facebook ครั้งที่ 1 ทบทวนแนวข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข. เรื่อง ตรรกศาสตร์ click

by ×

ข้อสอบคณิต ม.ปลาย, ห้องทดสอบออนไลด์

✓ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง

✓ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง

     “สวัสดีครับ” วันนี้ extramaths.net ได้จัดทำแบบทดสอบออนไลด์ เรื่อง จำนวนจริง ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้น ม.4   เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โดยแบบทดสอบแต่ละชุดเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 20 นาที เลือกทำแบบทดสอบได้ตามห […]

by ×

ข้อสอบคณิต ม.ปลาย, คลิปติวออนไลด์

✓ รู้ทันข้อสอบ  : สถิติการออกข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข. 9 ปีย้อนหลัง

✓ รู้ทันข้อสอบ : สถิติการออกข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข. 9 ปีย้อนหลัง

    สวัสดีครับ ช่วงนี้น้องๆ ม.ปลาย โดยเฉพาะพี่ ม.6 คงจะมุ่งมั่นอยู่กับการเตรียมตัวสอบ โดยเฉพาะการสอบรับตรง “โควตา มข.” ซึ่งถือว่าเป็นสนามสำคัญที่นักเรียนในภาคอีสานต่างมุ่งหวังกันมากที่สุด วันนี้ครูอ๋อจึงขอพานักเรียนทุกคนไปตามดูเพื่อให้รู้ทัน “สถิติการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสต […]

by ×

ข้อสอบคณิต ม.ปลาย

✓ รวมข้อสอบคณิตโควต้า ม.ข. 50-54 ฉบับแยกเรื่อง

✓ รวมข้อสอบคณิตโควต้า ม.ข. 50-54 ฉบับแยกเรื่อง

สวัสดีครับวันนี้ extramaths.net ได้จัดทำเอกสาร ” รวมข้อสอบคณิตโควต้า ม.ข. 50-54 ฉบับแยกเรื่อง “    เพื่อเผยแพร่ต่อน้องๆและผู้สนใจทั่วไปโดยทำการเรียบเรียงข้อสอบเก่า 5 ปีย้อนหลังตามลำดับเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้นม.ปลาย เพื่อความสะดวกในการฝึกฝนและทบทวนบทเรียนสนใจเรื่องใดสามารถเลือกโหลดได้ตา […]

by ×