Maths Ebook&Worksheet

Maths Ebook&Worksheet, sheet / ใบงาน, รวมเว็บฟรี Texbook

✓ รวมเว็บฟรี Textbook คณิตมัธยม

✓ รวมเว็บฟรี Textbook คณิตมัธยม

  รวบรวมเว็บที่ให้บริการไฟล์ textbook สำหรับอ่านและโหลดฟรี (บางอย่างอาจไม่ฟรีต้องเลือกดูนะครับ) ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับครูและนักเรียนหรือนักอ่านทั่วๆไป (หนังสือมีให้อ่านหลายแขนงมากๆครับ) ที่ผมเข้าไปสำรวจมาแล้วมีดังต่อไปนี้ครับ(ท่านใดมีแหล่งข้อมูลดีๆเชิญแนะนะมาได้) http://www.e-booksdirectory.co […]

by ×

Maths Ebook&Worksheet, sheet / ใบงาน

✓ Maths Ebook สำหรับการเรียนการสอนคณิตเป็นภาษาอังกฤษ

✓ Maths Ebook สำหรับการเรียนการสอนคณิตเป็นภาษาอังกฤษ

หลังจากที่ผมได้ลองค้นหา MathsEbook จากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยใช้เวลาว่างๆเข้าไปค้นหาข้อมูลและอ่านเนื้อหาคร่าวๆ(สำรวจอยู่หลายสิบเล่มครับ) ทำให้พอสรุปและคัดเลือก MathsEbook ได้จำนวนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน (เนื้อหาและแบบฝึกหัดคล้ายคลึงกับบ้านเรา) ผมจึ […]

by ×