Maths Trick

Maths Trick

✓ Maths Trick “เทคนิคการหารเร็ว”

✓ Maths Trick “เทคนิคการหารเร็ว”

  โดยทั่วไปการหาผลหารที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว คือ การหารด้วย 10 , หารด้วย 100 หรือหารด้วย 1,000 ซึ่งผลลัพธ์สามารถหาได้โดยการเพิ่มตำแหน่งทศนิยมเข้าไปตามจำนวนเลข 0 ของตัวหาร ยกตัวอย่าง เช่น 158 หารด้วย 10 เท่ากับ 15.8  (เพิ่ม 1 ตำแหน่ง) 231.5 หารด้วย 100     เท่ากับ  2.315 (เพิ่ม 2 ตำแหน่ง) 7 […]

by ×

Maths Trick

✓ Maths Trick “เทคนิคการคูณเร็ว”

✓ Maths Trick “เทคนิคการคูณเร็ว”

                        เคล็ดลับที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คือ ” เทคนิคการคูณเร็ว” ซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่หลายแบบ       ตามลักษณะของโจทย์ แต่ที่เราน่าจะพบบ่อยครั้งในวิชาคณิต ฟิสิกส์ หรือเคมี ได้แก่การคูณใน ลักษณะต่อไปนี้ คูณด้วย 5 [ Trick คือ มองเป็นการคูณด้วย 10/2 ] เพราะการหารด้วย […]

by ×

Maths Trick

สามเหลี่ยมมุมฉาก “ยอดฮิต”

บทความนี้จะขอนำเสนอสามเหลี่ยมมุมฉากยอดนิยมที่เจอในข้อสอบบ่อยๆแน่นอนว่าหลายๆคนคงเดาถูกว่าเป็นสามเหลี่ยมต่อไปนี้ แบบที่ 1 ความยาวด้านเป็น 3 , 4 , 5 แบบที่ 2 ความยาวด้านเป็น 5 , 12 , 13 แบบที่ 3 ความยาวด้านเป็น 7 , 24 , 25 (ตรวจสอบความถูกต้องได้โดยใช้ทฤษฎีปีทาโกรัส) การจำสามเหลี่ยมเหล่านี้ได้จะช่วยให้เ […]

by ×