Archive for กรกฎาคม, 2015

ข้อสอบคณิต ม.ปลาย

✓ รวมข้อสอบคณิตโควต้า ม.ข. 50-54 ฉบับแยกเรื่อง

✓ รวมข้อสอบคณิตโควต้า ม.ข. 50-54 ฉบับแยกเรื่อง

สวัสดีครับวันนี้ extramaths.net ได้จัดทำเอกสาร ” รวมข้อสอบคณิตโควต้า ม.ข. 50-54 ฉบับแยกเรื่อง “    เพื่อเผยแพร่ต่อน้องๆและผู้สนใจทั่วไปโดยทำการเรียบเรียงข้อสอบเก่า 5 ปีย้อนหลังตามลำดับเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้นม.ปลาย เพื่อความสะดวกในการฝึกฝนและทบทวนบทเรียนสนใจเรื่องใดสามารถเลือกโหลดได้ตา […]

by ×

Maths Trick

✓ Maths Trick “เทคนิคการหารเร็ว”

✓ Maths Trick “เทคนิคการหารเร็ว”

  โดยทั่วไปการหาผลหารที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว คือ การหารด้วย 10 , หารด้วย 100 หรือหารด้วย 1,000 ซึ่งผลลัพธ์สามารถหาได้โดยการเพิ่มตำแหน่งทศนิยมเข้าไปตามจำนวนเลข 0 ของตัวหาร ยกตัวอย่าง เช่น 158 หารด้วย 10 เท่ากับ 15.8  (เพิ่ม 1 ตำแหน่ง) 231.5 หารด้วย 100     เท่ากับ  2.315 (เพิ่ม 2 ตำแหน่ง) 7 […]

by ×

Maths Trick

✓ Maths Trick “เทคนิคการคูณเร็ว”

✓ Maths Trick “เทคนิคการคูณเร็ว”

                        เคล็ดลับที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คือ ” เทคนิคการคูณเร็ว” ซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่หลายแบบ       ตามลักษณะของโจทย์ แต่ที่เราน่าจะพบบ่อยครั้งในวิชาคณิต ฟิสิกส์ หรือเคมี ได้แก่การคูณใน ลักษณะต่อไปนี้ คูณด้วย 5 [ Trick คือ มองเป็นการคูณด้วย 10/2 ] เพราะการหารด้วย […]

by ×