Archive for มิถุนายน, 2017

Maths Media, ข้อสอบคณิต ม.ปลาย, ห้องทดสอบออนไลด์

✓ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง |extramaths.net

✓ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง |extramaths.net

  สวัสดีครับ วันนี้ครูอ๋อขอแนะนำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง เนื้อหาในระดับชั้น ม.4  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โดยแบบทดสอบแต่ละชุดเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 20 นาที หลังสอบเสร็จรู้ผลทันที รวดเร็วทันใจมากครับ  เพื่อให้เราได้ประเมิ […]

by ×