Archive for กันยายน, 2017

ข้อสอบคณิต ม.ปลาย, เฉลยข้อสอบ

✓ รวมข้อสอบโควต้า ม.ข.58 (ทุกวิชา)

✓ รวมข้อสอบโควต้า ม.ข.58 (ทุกวิชา)

รวมข้อสอบโควตา ม.ข. 58 (ทุกวิชา) สำหรับนำไปฝึกฝนประกอบการเรียนรู้ รหัสวิชา 01 ภาษาไทย รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)  เฉลยละเอียด รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา 06 เคมี รหัสวิชา 07 ชีววิทยา รหัสวิชา 08 ฟิสิกส์ รหัสวิชา 09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์) รหัสว […]

by ×