✓ เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข.58|Maths KKU58

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Slide1

เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่กำลังเตรียมสอบทุกคนนะครับ
ครูอ๋อเขียนเฉลยค่อนข้างละเอียดมากเพราะตั้งใจอยากให้น้องๆสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอ
อย่างไรก็ตามข้อสอบบางข้อค่อนข้างยาก หากมีข้อสงสัยสามารถโพสท์ถามแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับ
ขอให้ทุกคนได้รับความเพลิดเพลินและสาระความรู้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับ ^_^
ครูอ๋อ(ศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย)

ตอนที่ 1 ข้อ 1-14 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (ข้อละ 2 คะแนน)
ข้อ 1 ตอบ (3)
ข้อ 2 ตอบ (4)
ข้อ 3 ตอบ (1)
ข้อ 4 ตอบ (4)
ข้อ 5 ตอบ (2)
ข้อ 6 ตอบ (-)  (โจทย์ไม่สมบูรณ์)
ข้อ 7 ตอบ (4)
ข้อ 8 ตอบ (3)
ข้อ 9 ตอบ (3)
ข้อ 10 ตอบ (2)
ข้อ 11 ตอบ (2)
ข้อ 12 ตอบ (2)
ข้อ 13 ตอบ (2)
ข้อ 14 ตอบ (4)

ตอนที่ 2 ข้อ 15-28 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (ข้อละ 3 คะแนน)
ข้อ 15 ตอบ (2)
ข้อ 16 ตอบ (3)
ข้อ 17 ตอบ (3)
ข้อ 18 ตอบ (3)
ข้อ 19 ตอบ (2)
ข้อ 20 ตอบ (4)
ข้อ 21 ตอบ (3)
ข้อ 22 ตอบ (1)
ข้อ 23 ตอบ (4)
ข้อ 24 ตอบ (2)
ข้อ 25  ตอบ (4)
ข้อ 26 ตอบ (1)
ข้อ 27 ตอบ (1)
ข้อ 28 ตอบ (3)

ตอนที่ 3 ข้อ 1-10 แบบอัตนัย (ข้อละ 3 คะแนน)
ข้อ 1 ตอบ 112
ข้อ 2 ตอบ – (โจทย์ไม่สมบูรณ์)
ข้อ 3 ตอบ 11
ข้อ 4 ตอบ 10
ข้อ 5 ตอบ 228
ข้อ 6 ตอบ 5.5
ข้อ 7 ตอบ 85
ข้อ 8 ตอบ 520
ข้อ 9 ตอบ 11
ข้อ 10 ตอบ 57.64

น้องๆที่ต้องการเฉลยละเอียด Step By Step ดูได้ที่  https://goo.gl/upsSC3
สามารถติดตามสาระความรู้อื่นๆ ข่าวสารการเตรียมสอบคณิตศาสตร์ได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ extramaths
https://www.facebook.com/extramathsDD

 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply