Maths Trick “เทคนิคการหารเร็ว” 1   Recently updated !


MathsTrickหารเร็ว       โดยทั่วไปการหาผลหารที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว คือ การหารด้วย 10 , หารด้วย 100 หรือหารด้วย 1,000
ผลลัพธ์สามารถหาได้โดยการการเพิ่มตำแหน่งทศนิยมเข้าไปตามจำนวนเลข 0 ของตัวหาร เช่น
 • 158 หารด้วย 10        เท่ากับ 15.8  (เพิ่ม 1 ตำแหน่ง)
 • 231.5 หารด้วย 100     เท่ากับ  2.315 (เพิ่ม 2 ตำแหน่ง)
 • 742 หารด้วย 1,000     เท่ากับ  0.742 (เพิ่ม 3 ตำแหน่ง)
       แต่สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านี้ก็คือ ถ้าตัวหารไม่ใช่เลข 10 , 100 หรือ 1,000 เราจะมีวิธีการใดที่สามารถใช้หาผลหาร
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
      ในบทความนี้จะขอนำเ สนอ Trick “เทคนิคการหารเร็ว”  เมื่อตัวหารเป็นเลข 5 , 25 , 50 และ 125
ซึ่งพบได้บ่อยครั้งเกี่ยวกับการคำนวนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(เช่น ฟิสิกส์ , เคมี เป็นต้น)
      มาลองทดสอบความสามารถในการหารจากโจทย์ต่อไปนี้นะครับ (ทดลองจับเวลาที่ใช้ในการทำโจทย์ทั้ง 5 ข้อ)
Ex) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม
 • 1) 2,178 หารด้วย 5
 • 2) 2,178 หารด้วย 20
 • 3) 2,178 หารด้วย 25
 • 4) 2,178 หารด้วย 50
 • 5) 2,178 หารด้ย 125
  แน่นอนว่าทุกๆคนสามารถใช้วิธีการตั้งหารเพื่อหาผลลัพธ์จากโจทย์ข้างต้นได้อย่างถูกต้องแต่อาจจะใช้เวลาช้าเร็ว
ขึ้นอยู่กับเทคนิคและความชำนาญในการคำนวนเลข(สูตรคูณสำคัญเป็นอย่างมาก)
(เฉลยครับ 35.6 , 8.90 , 7.12 , 3.56 และ 1.424 ตามลำดับ) จริงๆแล้วในการหาคำตอบของโจทย์ทั้ง 5 ข้อนั้น เราสามารถหลีกเลี่ยงวิธีการตั้งหาร เพื่อมาใช้วิธีการง่ายๆ
โดยการมองให้เป็นเศษส่วนแล้วพยายามทำส่วนให้เป็นจำนวนเต็ม10 , เต็ม100 หรือ เต็ม1000 ดังนี้
 • 1) 2,178 หารด้วย 5 คือ 2,178/5 = 4,356/10 = 435.6
  (คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 2 เพื่อให้เศษเป็น 10 , เพิ่มตำแหน่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
 • 2) 2,178 หารด้วย 20 คือ 2,178/20 = 10,890/100 = 108.90
  (คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 5 เพื่อให้เศษเป็น 100 , เพิ่มตำแหน่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง )
 • 3) 2,178 หารด้วย 25 คือ 8,712/100 = 87.12
  (คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 4 เพื่อให้เศษเป็น 100 , เพิ่มตำแหน่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
 • 4) 2,178 หารด้วย 50 คือ 4,356/100 = 43.56
  (คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 2 เพื่อให้เศษเป็น 100 , เพิ่มตำแหน่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง )
 • 5) 2,178 หารด้วย 125 คือ  17,424/1,000 = 17.424
  (คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 8 เพื่อให้เศษเป็น 1,000 , เพิ่มตำแหน่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง)
  ข้อดี
  การหารโดยใช้ Trick มองให้เป็นเศษส่วน จะช่วยลดขั้นตอนและลดความผิดพลาดของการคำนวน
  เพราะปกติในวิธีตั้งหารเราต้องใช้ทั้งการคูณ การคาดคะเนผลคูณ และการลบ ซึ่งมีโอกาสคำนวนพลาดได้ง่าย
  [ลองตั้งหารดูอีกซักรอบนะครับจะทราบว่าเจอปัญหาอะไรบ้าง ^_^ ]
  ในขณะที่การหารโดยใช้ Trick มองเป็นเศษส่วน จะใช้เฉพาะการคูณเท่านั้น แล้วจึงเพิ่มตำแหน่งทศนิยม
  ตามจำนวนเลข 0 ของส่วน เมื่อเข้าใจแล้วก็อย่าลืมลองซ้อมมือบ่อยๆนะครับ …
  แล้วจะพบว่าการหารทำได้ง่ายนิดเดียว ^_^
แบบฝึกท้าท้าย (ห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะครับ ^^)
 • 1) 473 หารด้วย 5
 • 2) 3,231 หารด้วย 20
 • 3) 60,213 หารด้วย 25
 • 4) 132,417 หารด้วย 50
 • 5) 412,341 หารด้ย 125 ทำจนครบทั้ง 5 ข้อ ใช้เวลาเท่าไรกันบ้างเอ่ย …?

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

หนึ่งความคิดเห็นบน “Maths Trick “เทคนิคการหารเร็ว”