หนังสือ “เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข. ฉบับรวม 9 พ.ศ. (แยกเรื่อง)

245฿

ชื่อหนังสือ :  เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์โควตา ม.ข. ฉบับรวม 9 พ.ศ.
ชื่อผู้ขียน :
ศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย (วท.บ.คณิตศาสตร์)
ISBN : 9786163945211
จุดเด่นของหนังสือ
– หนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย (307หน้า)
– รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์โควตา ม.ข. ย้อนหลัง 9 พ.ศ. (ปี 50-58)
– แยกข้อสอบเป็นเรื่องตามหัวข้อที่เรียน เพื่อความสะดวกในการศึกษาและทบทวน
– เฉลยละเอียด ชัดเจน อธิบายแบบ Step by Step
– วิเคราะห์แนวโน้มการออกข้อสอบในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา

สั่งซื้อหนังสือที่นี่
ใช้รหัสคูปอง ” MATHSKKU ” เพื่อรับส่วนลด 10 % จากราคาปกติ

รายละเอียด

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ การรวมข้อสอบย้อนหลัง 9 พ.ศ. ซึ่งมีการแยกข้อสอบเป็นเรื่องๆ เรียงตามลำดับเนื้อหา (ทุกประเด็นที่ออกข้อสอบ) ทำให้มองเห็นภาพรวมของสถิติการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์โควตา มข. ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ว่าแต่ละเรื่องมีการออกข้อสอบมากน้อยเพียงใด ควรเน้นเรื่องใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักเรียนควรทราบ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและทบทวนความรู้จากข้อสอบจริงในเรื่องที่ตนเองสนใจ รวมทั้งได้เรียนรู้ concept และเทคนิคการทำข้อสอบที่ควรทราบจากเฉลยละเอียดที่อยู่ตอนท้ายของข้อสอบแต่ละเรื่อง

Comments

comments

Leave a Reply